Het HPE (High Pressure Economy) systeem maakt gebruik van hoge druk technologie om de relatieve luchtvochtigheid in een ruimte op peil te houden. Deze manier van bevochtigen is duurzaam; het energieverbruik is laag in vergelijking met bijvoorbeeld perslucht bevochtigingsystemen. Daarnaast heeft dit systeem weinig onderhoud nodig en kunt u met een
kleine investering voor vele jaren plezier hebben van uw aankoop. Een slimme investering dus!

CUMULUS begrijpt dat u aan verschillende eisen moet voldoen om in aanmerking te komen voor het KOMO keurmerk. Het HPE systeem stelt u in staat om aan deze eisen omtrent luchtbevochtiging te voldoen. Optioneel kan CUMULUS een data logger leveren om continue RV registratie mogelijk te maken. De optionele data logger is niet de enige mogelijkheid tot uitbreiding. Het HPE basissysteem kan tot op zekere hoogte worden aangepast aan uw wensen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een waterstop beveiliging. Voor meer uitbreidingsmogelijkheden en verdere technische informatie verwijzen wij u naar de pagina:
‘’Hoe werkt het’’

Het CUMULUS HPE systeem wordt met koud drinkwater gevoed dat rechtstreeks uit de waterleiding komt. De bacteriologische veiligheid van het drinkwater in Nederland is hoog omdat het bij de bereiding wordt gedesinfecteerd. Drinkwaterleidingbedrijven waken ononderbroken over de bacteriologische veiligheid ervan. De ziekmakende bacterie Legionella Pneumophilia komt normaliter in het drinkwater niet voor. Volgens de drinkwaterwet hoeft hier niet op getest en bewaakt te worden. Bij water consumptie is de bacterie voor iedereen volkomen ongevaarlijk. Het is echter niet uitgesloten dat er sporadisch wel eens een Legionella bacterie in het drinkwater voorkomt. Inademing van deze bacterie kan gevaarlijk zijn en omdat het koude water verneveld wordt in een ruimte waar mensen werken, stelt de ARBO dienst eisen aan de Legionella veiligheid van een luchtbevochtigingsysteem.

Bij het CUMULUS HPE systeem is de kans op een infectie minimaal omdat het systeem altijd op overdruk staat en omdat er geen open reservoirs zijn waarin een infectie kan optreden. Daarnaast werkt het systeem met koud drinkwater waarin vermeerdering meestal niet kan optreden door de lage temperatuur.