Bevochtiging met behulp van het Cumulus HPE systeem is gebaseerd op het principe van hoge druk verneveling. Bij de methode wordt water onder een hoge druk van circa 70 tot 80 bar door een verstuiver verneveld in de ruimte.

Het hartstuk van de installatie wordt gevormd door de pompunit. Deze kan water met maximaal een hardheid van 8 dH verwerken, brengt het water op de benodigde druk en stuurt de verstuiverunit, de UFO, aan. Standaard is de unit uitgerust met een analoge regelaar (vergelijkbaar met CV klokthermostaat). Echter optioneel kan de pompunit uitgevoerd worden met een digitale regeling, welke aan de wand gemonteerd kan worden. Standaard wordt de pomp uitgeleverd met een capaciteit van 60 liter per uur.

Indien het voedingswater harder is als 8 dH moet u overwegen een ontharder te plaatsen in verband met de levensduur van de pomp en de verstuivers.

Vanuit de pompunit wordt met behulp van pregefabriceerde hogedruk slangen (met een barstdruk van over de 250 bar) het water naar de UFOs geleid. Deze UFOs worden aan het plafond van uw fabriek gemonteerd, bij voorkeur hoger dan 4 meter, zodat het water goed kan verdampen en de ruimte homogeen bevochtigd wordt.

Een belangrijk aandachtspunt vormt ook legionellabestrijding. Mits legionellavrij water aangeleverd wordt, heeft u met het Cumulus HPE systeem niets te vrezen. Ook in dit Cumulus systeem is het unieke Waterfris® systeem ingebouwd, waarmee regelmatig het water ververst wordt en optimaal voorkomen wordt dat legionella zich in het systeem kan vermeerderen. Optioneel kan een UV-C ontsmetter geplaatst worden om een maximale veiligheid te bieden.