Een goede luchtvochtigheid is in meerdere situaties van groot belang. Voor mens en dier is een luchtvochtigheid tussen de 40 en 60% comfortabel. Bij een te lage luchtvochtigheid krijgt men een droge keel of prikkelende ogen. Ook de houtindustrie heeft last van uitdroging bij een te lage luchtvochtigheid, wat verschillende problemen als gevolg kan hebben. Luchtbevochtiging kan dan een uitkomst bieden voor de volgende problemen:

- Kromtrekken van het hout
- Scheuren in het hout
- Drogen van water gedragen lakken, olie en verf
- Stofbestrijding

Luchtbevochtigingsinstallaties van CUMULUS vernevelen koud water met behulp van gepatenteerde zelfreinigende verstuivers. De waterdruppels die uit deze verstuivers komen zijn zo klein dat ze bijna niet voelbaar zijn. Door het vernevelen van water stijgt de luchtvochtigheid in een ruimte. Een voordeel van het bevochtigen met koud water is het aanzienlijk lagere energieverbruik
in vergelijking met bijvoorbeeld stoombevochtiging. Bij deze manier van bevochtigen moet het water eerst verwarmd worden, wat logischerwijs tot hogere energiekosten leidt.

De SKH, die KOMO-keurmerken omtrent houtbewerking uitgeeft, stelt bepaalde eisen aan de
relatieve luchtvochtigheid in houtfabrieken. Zoals aangegeven in de SKH publicatie 98-04,
uitgegeven op 14-12-2006, moet onbehandeld hout opgeslagen worden in een ruimte met een RV ≥ 55% en is bij het gebruik van flash-off toepassingen zelfs een RV vereist van > 70%.
Om deze vereisten te kunnen garanderen is een luchtbevochtigingsinstallatie onmisbaar.